Marilyn Annes venner

En vennekreds for skonnerten

Marilyn Anne's Venner er en forening og vennekreds for skonnerten

Marilyn Anne af Struer. Foreningens formål er "at udbrede kendskabet til skonnerten Marilyn Anne's historie og virke som skoleskib".

Dette alternative skoletilbud kunne ikke eksistere uden offentlig støtte og velvilje, og gennem dit medlemsskab er du med til at bakke ideen op.

Som medlem modtager du

- Nyhedsbrev om arrangementer ombord og skibsrelaterede emner

- Tilbud om at deltage i skibets egne togter, eller perioder af disse, når der er ledige pladser ombord.

- Årsskrifter som beretter om hverdagen, togter og tildragelser i årets løb samt om skibets spændende historie.

Indmeldelse

For medlemsskab og flere oplysninger bedes du kontakte:

Marilyn Annes Venner
Gl. Råstedvej 7
7500 Holstebro

Telefon: +45 9742 7311
Giro: 844 4102