Undervisningen på Marilyn Anne

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt således at eleverne bliver opdelt i 2 hold efter faglig niveau og med skelen til klassetrin.
De 2 hold skifter mellem decideret boglig undervisning/skoletræning og praktisk undervisning/skibsarbejde, en uge af gangen, hvor efter der byttes. D.v.s. at det ene hold tilbydes undervisning i deciderede boglige fag den ene uge, og den næste uge har praktisk undervisning eller kabystjans. Den teoretiske og praktiske undervisning er tæt sammenknyttet. Hovedvægten er lagt på dansk, matematik og engelsk, derud over vil være der være mulighed for at vælge tysk og fysik.

Folkeskolens afgangsprøver

Der vil være en styrkelse af læse/stave undervisningen og de basale færdigheder i matematik. Desuden er det muligt at følge undervisningen til folkeskolens afgangsprøver, dvs. afgangsprøven efter 9. kl. og 10 kl. Prøverne er frivillige og kan aflægges i et eller flere fag. 

Vi betragter det som vores opgave at forsøge at motivere eleverne, samt finde egnede og individuelle undervisningsmetoder. Elevernes opgave er at deltage aktivt og deltage efter bedste evne.

Skibsfart

På den praktiske del bliver eleverne undervist i at sejle en skonnert, sejlsætning, tovender, rortørn, navigation, dæksskurring, knob og stik osv. Der vil også blive undervist i sikkerhed til søs, personlig sikkerhed, madlavning, rengøring samt brugen af almindeligt håndværktøj, maling og lakering i forbindelse med skibets vedligeholdelse. Der er mulighed for at tage duelighedsprøve i sejlads samt jolleførerbevis.

Vinterdage er der aftenundervisning en til to dage pr. uge. Det er typisk ungdomsskolefag, boldspil el. lign.