Formålet med skibet er at tilbyde folkeskoleelever på 15 år og derover, en skoleform der er et alternativ til den almindelige folkeskole.

Alle har en plads

Eleverne skal ud over skolearbejde, deltage aktivt i skibets drift.
De lærer at udføre alt forefaldende arbejde ombord, og får derved forståelse for nødvendigheden af, at alle udfylder deres plads efter bedste evne, for at skibet skal kunne fungere.

 

Udvikling og selvstændighed

Eleverne bliver dagligt stillet over for udfordringer, der skal løses her og nu. Skibet skal sejle og de daglige funktioner, så som sejlsætning, madlavning, rengøring og vedligeholdelse, skal udføres. Derved udvikler eleverne selvstændighed, får udforsket deres fysiske og psykiske begrænsninger, lærer at stå på egne ben, samt får kendskab til og får indsigt i konsekvenserne af deres handlinger.

Frisk luft og tætte relationer

Under opholdet får de ikke mindst masser af frisk luft, motion og sund mad. De får tætte relationer til erhvervsmæssigt arbejde, lærer at bruge kræfterne og hænderne til noget konstruktivt, noget der kan bruges her og nu.

Skibet tager såvel piger som drenge med. Alle skal være fyldt 15 år og være i almindelig god fysisk form. Marilyn Anne medtager ikke narkobelastede eller kriminelle.