Marilyn Annes historie

Skonnerten "Marilyn Anne" er bygget i Marstal i 1919 til rederiet Kromann. (den har en veldokumenteret historie, hvilket er enestående for et så gammelt skib i vore dage)

Den har sejlet under navnet "Frem" især på "Newfoundland-farten" (Danmark- Portugal-Newfoundland- Island- Danmark), men kom også så langt som til Tunis, Marokko og Sydamerika.

I 1939 blev skibet solgt til Skärhamn i Sverige, og sejlede under navnet "Vestervåg" på Nordeuropa, og sejlede under anden verdenskrig i Østersø-farten. Efter krigen blev den blandt andet brugt til fiskeri under Island.

 

I 1958 kom skibet til Danmark igen under navnet "Vest" af Ålborg, og sejlede med cement, kul, gødning og lignende.

I 1968 blev skibet købt af en amerikaner, som gav det navnet "Marilyn Anne". Han forsøgte at restaurere skibet; et arbejde han dog måtte opgive i 1977.

I 1978 blev skibet købt af Struer kommune, og efter et grundigt restaureringsarbejde, blev det i 1985 overdraget til et driftsselskab bestående af Struer, Holstebro og Herning kommuner samt Ringkøbing amtskommune. Skibet har siden da fungeret som en skole til søs. Efter amtets ophør, drives skolen videre af de 3 kommuner.